O projektu

Projekt přispěje k větší intenzitě spolupráce neziskových organizací v příhraničí České republiky a Polska a umožní posílení kontaktů mezi obyvateli. Dopad a efekt projektu bude mít pozitivní vliv na soužití příhraniční komunity a dobrou úroveň spolupráce. Prostřednictvím organizace mládežnického sportu (tábory a turnaje) bude dosaženo hlavního cíle pomocí vlivu a spolupráce 2 neziskových organizací v České republice a Polsku. Projekt umožní rozvoj jejich potenciálu a výměnu zkušeností.
 
Projekt przyczyni sie do zwiekszenia intensywnosci wspolpracy organizacji pozarzadowych miast przygranicznych Czeskiej Republiki i Polski i umozliwi zwiekszenie kontaktow medzy ludzkich. Wplyw projektu bedzie mial wielkie znaczenie na spokojne wspolzycie przygranicznego spoleczenstwa i wysoki poziom wspolpracy. Za posrednictwem mlodzie sportu(obozy,turnieje)osiagniemy glowny cel,pomoc i wspolpraca organizacji pozarzadowych w CR i PL. Projekt umozliwi rozwoj ich potecjalu i wymiany doswiadczenia.